Projekts "NVO kapacitātes stiprināšana"

Projekts „NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/170/98)

 

„Nodibinājums „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”” šī gada jūlijā noslēdza projekta “NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā” realizāciju”. Rēzeknes vēstis. 08.08.2013.

 

 „Nodibinājums „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”” šī gada jūlijā noslēdza projekta “NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā” realizāciju”. Latgales laiks. 02.08.2013.

 

Radiointervija. "Latgales radio", 17.07.2013.

J.Paiders "Eiropas atbalsts Latgales jauniešu izglītībai". "NEATKARĪGĀ", 23.04.2013.